Responsabil mediu

Conform Articolului din Legea 211 din 15 noiembrie 2011:

(3) Deţinătorii/Producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

(4) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Naturas et Cititas oferă serviciul de responsabil de mediu pentru companii ce include:

1. Ierarhizarea tipurilor de deșeuri

2. Încadrare tip deșeuri (conform Hotărârii de Guvern 856 din 2002)

3. Caracterizarea deșeuri periculoase

4.Colectare și valorificare eficientă și etică  a deșeurilor

5. Ținerea evidenței deșeurilor

6. Raportări : – raportare anuală în format clasic pe hârtie
– raportare electronică în SIM
– raportări la cererea autorităților competente, în caz de control